* * * Secesní schodiště úřadu


2009

Když projdete tímto schodištěm, působí přirozeně a krásně. Vynikají původní ozdoby na všech prvcích.
Ani by člověka nenapadlo, co je za tím vším práce, času a peněz se do tohoto stavu dopracovat. Interier byl zbaven
veškerých povrchových vedení v lištách, vyměněno staré elektrické vedení, opálen byl olejový nátěr na soklech. Madla byla
dotvořena mosaznými koncovkami podle dochovalých původních tvarů. Skládaná dlažba, žulové stupně byly vyčištěny.
Schodiště není příliš frekventované, omyvatelný má jen spodní sokl. Je natřen omyvatelnou barvou stejně jako boční
profil schodišťového ramene. Secesní mříže a zábradlí byly repasovány a opraveny.
Působí to lehce. A jakoby to tu bylo odpradávna ...
*
*
*