* * * Intgrační centrum Zahrada


2013
Integrační centrum je denní stacionář, který navštěvují děti s kombinovaným postižením ve věku 6—20 let.
Mentální i pohybové postižení vyžaduje každodenní individuální pedagogickou a rehabilitační péči.
Tyto dvě profese tvoří páteř služeb centra. Směřují k témuž — napomoci rozšíření možností pohybu, kontaktu,
vyjádření svých potřeb a prozkoumání okolního světa. Rekonstrukce jedné ze tříd, která slouží jako celodenní
prostor pro hru, výuku, praci či jako jídelna byla započata v roce 2012. Zadáním bylo vytvořit multifunkční prostor,
kde bude dětem i pedagogům příjemně, kde mohou společně tvořit. Výběrem materiálů
a prvků interieru se podařilo tyto vize naplnit. Nakonec třída slouží jako shromažďovací místnost celého centra.
Hraje se zde divadlo. Podlaha z marmolea jasné svěží zelené barvy rozzářila celý prostor. Stropní svítidla slouží
k zavěšení vlastních výrobků. Mobilní skříňka pojmenovaná "Mobidik" byla vyrobena na zakázku z borovicové
spárovky. Kuchyň vyrobil místní údžbář. Nakonec jsem vše poskládala do jednoho celku. Spokojené
děti i jejich učitelé jsou pro mne důkazem, že se cítí v prostoru bezpečně a spokojeně.
Poděkování
patří nejen řemeslníkům, ale i dodavatelům za poskytnuté slevy či práci zdarma. Odezva u takovéhoto
projektu je až dojemná.
*
*
*